top of page
Anchor 4
ΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
unipi_tophead.jpg
speakers-201717.jpg

φΑΝΗ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ

Καθηγήτρια, Διευθύντρια του MSc Sustainability and Quality in Marine Industry του Τμήματος Ναυτιλιακών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

thumbnail_IMG_4332.jpg

ηλιασ

σαλπεασ

Σύμβουλος του Δημάρχου για νέες τεχνολογίες και υπεύθυνος του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab»

al21135_us6_20170919144139_tmpfromfb2017
5-HCMR.png

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ με ειδίκευση στη θαλάσσια βιολογία και οικολογία.

karpathiotaki6.jpg
rwet.png

πελαγια

καρπαθιωτακη

Eπικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων και υπεύθυνη διεθνών σχέσεων του ερευνητικού κέντρου Academy of China Open Economy Studies (ACOES) στο UIBE

χάρης-κοκκώσης.jpg
UTH-logo-english.png

χαρησ

κοκκωσησ

Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδίκευση στη Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με έμφαση στο Δομημένο Περιβάλλον

Women Voting

ψηφοφορια

κοινου

Το κοινό που θα παρακολουθεί το διαγωνισμό μέσω live stream θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει και να αναδείξει τον 3ο νικητή!

Anchor 1
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

βραβεια

επιτροπησ x2

Η Κριτική Επιτροπή θα ψηφίσει και θα αναδείξει τους 2 πρώτους νικητές του διαγωνισμού. Χρηματικά έπαθλα €3000 και €2500.

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΥ x1

Το κοινό που θα παρακολουθεί το διαγωνισμό μέσω live stream θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει και να αναδείξει τον 3ο νικητή με χρηματικό έπαθλο €1500.

ACCELERATION

PROGRAM x9

Και οι 9 διαγωνιζόμενες ομάδες κερδίζουν από τώρα τη συμμετοχή τους στο Acceleration Program του blue/lab. και την προώθηση τους στην αγορά εργασίας!

Anchor 3
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΒΡΑΒΕΙΩΝ

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Logo2 (2).jpg

Πρόεδρος: Γιάννης Βουτσινάς

χορηγία 3000 ευρώ

Οptima

bank

optima-bank.jpg

Πρόεδρος: Γεώργιος Τανισκίδης

χορηγία 2500 ευρώ

ΣΥΝΔΕΣΜΟσ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

index.png

Πρόεδρος: Βασίλης Κανακάκης

χορηγία 1500 ευρώ

Anchor 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο Πειραιάς είναι ένας σημαντικός αστικός πόλος και επίκεντρο ενός παραγωγικού συστήματος. Αποτελεί διεθνή πύλη συναλλαγών και εμπορίου, καθώς το λιμάνι του Πειραιά καταλαμβάνει σημαντική θέση παγκοσμίως στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια κρουαζιέρας στην Ευρώπη. Ο Πειραιάς αποτελεί μία ανεπτυγμένη συστάδα θαλάσσιας οικονομίας, με παγκόσμιες διασυνδέσεις, όπου συγκεντρώνεται σημαντικός αριθμός εταιρειών και οργανισμών που συμμετέχουν στη θαλάσσια δραστηριότητα της χώρας. Η «πειραιώτικη» ταυτότητα των κατοίκων του, η οποία είναι συνυφασμένη με τη θάλασσα και τις δραστηριότητές της αποτελεί αναπτυξιακό πλεονέκτημα της περιοχής που σχετίζεται με το κοινωνικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναμικό και τη γαλάζια επιχειρηματικότητα.

Ωστόσο, ο Πειραιάς έχει πληγεί σημαντικά από την κρίση (ανεργία, μείωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, φτωχοποίηση, κλπ) και ο κίνδυνος επιδείνωσης των ήδη επιβαρυμένων κοινωνικών συνθηκών από τη συνέχιση της οικονομικής κρίσης είναι σημαντικός. Επιπλέον, ο χαμηλός βαθμός διείσδυσης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Γαλάζιας Οικονομίας, είναι μια παράμετρος που προβληματίζει, καθώς αποτελεί βασική συνιστώσα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Συνεπώς, η αναζήτηση επενδυτικών διεξόδων στην περιοχή αποτελεί επιτακτική ανάγκη και η Γαλάζια Οικονομία δύναται να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της οικονομικής αναζωογόνησης του Πειραιά. Βασική πρόκληση λοιπόν, αποτελεί η ενθάρρυνση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και η προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία και τις αξίες της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την πόλη του Πειραιά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πειραιά προέβη στην ανάληψη ενός συνόλου δράσεων για τη στήριξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας στον Πειραιά, οι οποίες υλοποιούνται από το 2014 και περιλαμβάνουν τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, το διαγωνισμό καινοτομίας BlueGrowth, το δίκτυο BluAct, δύο ευρωπαϊκά προγράμματα και το blue/lab, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων στη Γαλάζια Οικονομία, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση ενός νέου καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Ο καινοτόμος χαρακτήρας του προγράμματος δράσεων είναι φανερά υπαρκτός από τη φάση του σχεδιασμού έως και τη φάση της υλοποίησής του. Ο διαγωνισμός BlueGrowth σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε αρχικά σε συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη συμμετοχικότητα και ενισχύει τη δέσμευση των διαφορετικών φορέων στην υποστήριξη της υλοποίησής του.

Το ανθρώπινο οικοσύστημα (Marinescape) που έχει δημιουργηθεί συνιστά ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προγράμματος δράσεων. Αποτελείται από ένα εκτεταμένο δίκτυο φορέων του τετραπλού έλικα (δημόσιος τομέας, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί-ερευνητικοί φορείς, «κοινωνία των πολιτών»), το οποίο α. προωθεί τον συνεχή διάλογο γύρω από τα θέματα της Γαλάζιας Οικονομίας, β. συμβάλλει στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των φορέων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη, γ. υποστηρίζει, καθοδηγεί και παρακολουθεί το πρόγραμμα δράσης μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων της σε Συμβουλευτική Επιτροπή, δ. παρέχει μέντορες στο στάδιο της επιχειρηματικής εκκόλαψης.

Ο διαγωνισμός BlueGrowth υλοποιείται σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στη διενέργεια του διαγωνισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημοσίευση πρόσκλησης, την υποβολή και αξιολόγηση των υποψήφιων, την πραγματοποίηση workshop προετοιμασίας των επιλεγμένων επιχειρηματικών ομάδων για την παρουσίαση της ιδέας τους στο Demo Day, το Demo Day (ημέρα του επίσημου διαγωνισμού) κατά το οποίο αξιολογούνται οι υποψήφιοι από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, από εκπροσώπους του Marinescape και τους λοιπούς παρευρισκόμενους. Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (έως 15) βραβεύονται και προωθούνται στο πρόγραμμα εκκόλαψης. Η δεύτερη φάση αφορά στο πρόγραμμα εκκόλαψης όπου παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες (business counselling, coaching) στις βραβευθείσες ομάδες που ξεκινούν από τη δημιουργία ή βελτίωση του business plan έως και τη σύσταση εταιρείας, στο πλαίσιο διαλέξεων και workshops σε διάφορες θεματικές ενότητες. Παράλληλα, προωθείται η δικτύωση των επιχειρηματικών ιδεών με σκοπό την περαιτέρω ωρίμανση και χρηματοδότησή τους.

Η μέχρι τώρα επιτυχία του διαγωνισμού με τα σημαντικά αποτελέσματά της, οδήγησε το Δήμο Πειραιά στην αναζήτηση ευκαιριών για την επέκταση, προβολή και περαιτέρω ενδυνάμωση του προγράμματος δράσεων.

Η ευκαιρία αυτή δόθηκε εν μέρει μέσω του προγράμματος URBACT, με τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς του BlueGrowth ως βραβευμένης καλής πρακτικής σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Όμως το γεγονός ότι η έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία αποτελούν κατά κοινή ομολογία το τρίπτυχο που αλλάζει τις δομές της επιχειρηματικότητας του 21ου αιώνα και υπόσχεται να αναβαθμίσει το επιχειρείν προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη της περαιτέρω διείσδυσης του διαγωνισμού στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Κρίνεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη παροχής εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η ανάληψη της διοργάνωσης του διαγωνισμού από το Πανεπιστήμιο Πειραιά συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς μπορεί να αξιοποιήσει την γνώση που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και θα συνδράμει μεταξύ άλλων στην αλλαγή νοοτροπίας σε σχέση με τους φοιτητές. Διότι η τεχνολογία και η διασύνδεση έχει πλέον προχωρήσει τόσο πολύ που μπορεί κάλλιστα και ένας τριτοετής φοιτητής να φτιάξει την δική του επιχείρηση αρκεί να έχει την κατάλληλη καθοδήγηση και εργαλεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α' Φάση διαγωνισμού καινοτομίας Blue Growth Piraeus, η οποία περιλαμβάνει τη δημοσίευση πρόσκλησης, την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2020, την αξιολόγηση των υποψήφιων, την πραγματοποίηση workshop προετοιμασίας των επιλεγμένων επιχειρηματικών ομάδων για την παρουσίαση της ιδέας τους στο Demo Day, το Demo Day (ημέρα του επίσημου διαγωνισμού) κατά το οποίο αξιολογούνται οι υποψήφιοι από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, από εκπροσώπους του Marinescape και τους λοιπούς παρευρισκόμενους. Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (έως 15) βραβεύονται και προωθούνται στο πρόγραμμα εκκόλαψης.

Η Β' Φάση διαγωνισμού καινοτομίας Bluegrowth Piraeus, αφορά στο πρόγραμμα εκκόλαψης όπου παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες (business consulting, coaching) στις βραβευθείσες ομάδες που ξεκινούν από τη δημιουργία ή βελτίωση του business plan έως και τη σύσταση εταιρείας, στο πλαίσιο διαλέξεων και workshops σε διάφορες θεματικές ενότητες. Παράλληλα, προωθείται η δικτύωση των επιχειρηματικών ιδεών με σκοπό την περαιτέρω ωρίμανση και χρηματοδότησή τους.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βήμα Πρώτο: Διατήρηση / επέκταση marinescape

Διατήρηση ή και επέκταση της ήδη υπάρχουσας δομής διακυβέρνησης για την υλοποίηση του διαγωνισμού καινοτομίας BluegrowthPiraeus. Αυτή η δομή θα πρέπει να συγκεντρώνει όλους τους βασικούς παράγοντες της πόλης του Πειραιά που έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να είναι κυρίως εκπροσωπούμενη  από τον ιδιωτικό τομέα, γεγονός θα της δώσει αξιοπιστία και πρόσβαση επιχειρηματίες. Το «Marinescape» διαμορφώνει την Στρατηγική και την  Κατεύθυνση του διαγωνισμού. Τα μέλη του συμμετέχουν στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού και η επιρροή τους καταφέρνει συχνά να εξασφαλίσει χρηματοδότηση τόσο από τις Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία Επενδύσεων όσο και από εθνικά προγράμματα προκειμένου να ενισχυθεί η μπλε οικονομία σε τοπικό επίπεδο.

Τα μέλη του marinescape συμβάλλουν στην αύξηση του προφίλ του διαγωνισμού Blue Growth Piraeus με αποτέλεσμα να συμμετέχουν περισσότεροι διαγωνιζόμενοι και επίδοξοι επιχειρηματίες στο διαγωνισμό.

Βήμα Δεύτερο: Προετοιμασία Διαγωνισμού

Στη διάρκεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού καινοτομίας θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοί) για να δημιουργηθεί ο κατάλληλος ανταγωνισμός και το σωστό μάρκετινγκ που απαιτείται για την έναρξη του διαγωνισμού.

Για να υπάρξει υποστήριξη στους πρώτους επιχειρηματίες που εισέρχονται στον διαγωνισμό, είναι σημαντικό να καθοριστεί από την αρχή ποιοί εταίροι (μέλη από το marinescape) είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεισφέρουν, όσον αφορά την αξιολόγηση των προτάσεων, το mentoring, την φιλοξενία του διαγωνισμού κατά το demo day καθώς και οι εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το mentoring ή ακόμα και εξεύρεση χορηγών και βραβείων.

Βήμα Τρίτο: Υλοποίηση Α' Φάσης Διαγωνισμού

 

 • Πρώτο Στάδιο: Υποβολή

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στις θεματικές :

 1. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

 2. Θαλάσσιο Περιβάλλον

 3. Ιχθυοκαλλιέργειες και Τομέας Αλιείας

 4. Θαλάσσιος Τουρισμός

 5. Υποθαλάσσια Κοιτάσματα

 6. Ναυτιλία & Logistics

 7. Θαλάσσια βιοτεχνολογία

 8. Αφαλάτωση

 

 • Δεύτερο Στάδιο: Προ-αξιολόγηση

 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στο διαδικτυακό σύστημα του διαγωνισμού αξιολογούνται από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων ναυτιλίας και επιχειρήσεων, οι οποίοι θα προέρχονται από το marinescape.

Κριτήρια επιλογής:

1) Βαθμός καινοτομίας επιχειρηματικών προτάσεων

2) Σαφήνεια και τεκμηρίωση

3) Εφικτότατα

4) Βιωσιμότητα

5) Εξωστρέφεια και δυνατότητα των επιχειρηματικών ιδεών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές

6) Κοινωνικός / Οικονομικός Αντίκτυπος

7) Δημιουργία θέσεων εργασίας

8) Δεξιότητες παρουσίασης και υποστήριξης της ιδέας

Οι ομάδες με τις υψηλότερες βαθμολογίες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην επιτροπή αξιολόγησης κατά το χρόνο και τον τόπο που ανακοίνωσε ο οικοδεσπότης.

 

 • Τρίτο Στάδιο: Ανακοίνωση των φιναλίστ / προετοιμασία παρουσίασης.

 

Οι προτάσεις που έχουν θετικά «προ-αξιολογηθεί» καλούνται να συμμετάσχουν σε μονοήμερες εκδηλώσεις που λαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσουν μια σωστή παρουσίαση της επιχειρηματικής τους ιδέας για την "Ημέρα Επίδειξης" ή αλλιώς “Demo Day”. Κάθε επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 2 ημέρες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

 • Τέταρτο Στάδιο: Δημόσια εκδήλωση της ημέρας επίδειξης και τελική επιλογή των νικητών - Demo Day.

 

Μετά τη διαδικασία προ -αξιολόγησης, διοργανώνεται τελετή απονομής και ημέρα επίδειξης. Οι ομάδες με τις υψηλότερες βαθμολογίες καλούνται να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στην επιτροπή αξιολόγησης σε αυτή τη δημόσια εκδήλωση αλλά και στο κοινό. Οι τελικοί νικητές προκύπτουν από ψηφοφορία την ώρα της εκδήλωσης με κατάλληλο online σύστημα (mobile voting).

 

Βήμα Τέταρτο: Υλοποίηση Β’ Φάσης Διαγωνισμού

Acceleration programme

Αυτή η φάση του διαγωνισμού αφορά στο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης όπου παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες (business counselling, coaching) στις βραβευθείσες ομάδες που ξεκινούν από τη δημιουργία ή βελτίωση του business plan έως και τη σύσταση εταιρείας, στο πλαίσιο διαλέξεων και workshops σε διάφορες θεματικές ενότητες. Παράλληλα, προωθείται η δικτύωση των επιχειρηματικών ιδεών στην αγορά εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω ωρίμανση και χρηματοδότησή τους.

bottom of page