ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΛΑΖΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
DEMO DAY 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
unipi_tophead.jpg

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

BluAct%20Logo2_edited.png
text3153-5.png
Η υποβολή αιτήσεων
ολοκληρώθηκε στις
31 Μαϊου 2020.
Οι 9 finalists θα συμμετάσχουν
σε workshop προετοιμασίας στις
4 Σεπτεμβρίου και θα παρουσιάσουν
τις ιδέες τους στις 18 Σεπτεμβρίου
στο Demo Day!
unipi_tophead.jpg
BluAct%20Logo2_edited.png
text3153-5.png

©2020 Δήμος Πειραιά. Legal Notice. Graphics by Designature. Powered by University of Piraeus

  • Facebook
  • Instagram