top of page
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

​​

Το Blue Growth Piraeus, ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Καινοτομίας στη Γαλάζια ανάπτυξη, ενισχύεται φέτος με το Piraeus Blue Hackathon Day.

Ο δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Blue Growth Piraeus (bluegrowthpiraeus.gr) έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς το οποίο και είχε αναλάβει τη δημιουργία και λειτουργία του Blue Growth Piraeus. Σήμερα την ευθύνη του Hackathon Event έχει η εταιρεία ΑΠΟΨΗ ΑΕ και το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά με Αναθέτουσα Αρχή του Έργου τον Δήμο Πειραιά.

To Blue Growth Piraeus λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και στο ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση τoυ.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 

 • Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα του Blue Growth Piraeus ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ιδιότητα, επίπεδο και αντικείμενο σπουδών, βεβαιώσεις σπουδών, βιογραφικό σημείωμα. Η παροχή των προσωπικών αυτών δεδομένων γίνεται μέσω συμπλήρωσης και υποβολής σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

 • Για την γραπτή επικοινωνία με το κέντρο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας ζητούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Κατά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα οι παρακάτω πληροφορίες:

  • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε για την περιήγηση στον ιστότοπο Bluegrowthpiraeus.gr 

  • Tύπος του browser και λειτουργικό σύστημα

  • Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με τον διακομιστή

  • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies

 

Κατά την εγγραφή στις παραπάνω υπηρεσίες, απαγορεύεται η υποβολή πληροφορίων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση. Τέτοιες πληροφορίες θεωρούνται «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τυχόν υποβαλλόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων θα διαγράφονται.

Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό.  Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των δεδομένων βαραίνει των αιτούντα.

 

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την απομάκρυνση των δεδομένων, αυτό θα εξεταστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Για την επικοινωνία του Blue Growth Piraeus με τον χρήστη που υπέβαλλε σχετικό αίτημα μέσω της υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ιστότοπου (ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας)

 • Για επεξεργασία και αξιολόγηση αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα υπηρεσιών του Blue Growth Piraeus καθώς και τη διεξαγωγή, υλοποίηση και προβολή των εν λόγω προγραμμάτων.

 

Το Blue Growth Piraeus συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που διασφαλίζεται η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται μέσω του bluegrowthpiraeus.gr είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά, της εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Δήμου Πειραιά, των  συντελεστών του Blue Growth Piraeus καθώς και των συνεργαζόμενων εταιρειών στο πλαίσιο υλοποίησης και προβολής του Κέντρου, όπως εταιρείες πληροφορικής, διαφημιστικές, διοργάνωσης event, κ.λ.π., πάντα με την έγγραφη αποδοχή των όρων εμπιστευτικότητας από όλες τις πλευρές.

Όπως προκύπτει παραπάνω το Blue Growth Piraeus διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους και αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του, παραμένοντας υπεύθυνο για την επεξεργασία αυτή, προσδιορίζοντας εγγράφως, βάσει συγκεκριμένης σύμβασης, το αντικείμενο της επεξεργασίας, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της, τα είδη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ότι κάθε άτομο απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα που προβλέπει.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Blue Growth Piraeus ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ ή σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εξασφαλίζουν επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πλαίσιο GDPR. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί για συγκεκριμένους λόγους όπως η προβολή και προώθηση του Κέντρου σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς, η υλοποίηση ταξιδιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ανάλογα Κέντρα Καινοτομίας. Σε κάθε περίπτωση, το Blue Growth Piraeus διασφαλίζει ότι αυτή η μεταφορά δεδομένων είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις του απορρήτου και σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το νομικό πλαίσιο GDPR.

To Blue Growth Piraeus διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς / κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Γενική πολιτική του Blue Growth Piraeus είναι να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Blue Growth Piraeus διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

COOKIES

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή σας και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή  για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Κάποια cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και δεν ζητούμε τη συναίνεσή σας για να τα τοποθετήσουμε στη συσκευή σας.  Τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται για 90 ημέρες και μετά διαγράφονται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα του ο χρήστης του ιστότοπου δικαιούται:

 • ανάκλησης συγκατάθεσής επεξεργασίας των δεδομένων του

 • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους καθώς και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

 • περιορισμού επεξεργασίας

 • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

 

Προκειμένου ο χρήστης να ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει ανάκληση, διόρθωση, διαγραφή ή όποια ενέργεια προκύπτει από τα δικαιώματα του ως προς την χρήση των προσωπικών του δεδομένων  πρέπει να αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα στο email blueoffice@piraeus.gov.gr.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οποιαδήποτε διασύνδεση μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων σε διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους το Βlue Growth Piraeus δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθεί αυτός ο διαδικτυακός τόπος σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί προς τήρηση υποχρεώσεων από διατάξεις νόμων ή προς αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών.

​ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

H ιστοσελίδα του Blue Growth Piraeus (www.bluegrowthpiraeus.gr) είναι του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ η οποία έχει αναλάβει (μετά από σχετικό διαγωνισμό) το Blue Hackathon Event 2022. Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Δήμος Πειραιά. Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από την εταιρεία ΑΠΟΨΗ ΑΕ. Είτε η ίδια είτε μέσων συνεργατών της , διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφόρησης στους επισκέπτες/χρήστες σχετικά με τo Blue Growth Piraeus και τις υπηρεσίες του.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια και  αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται αποδοχή αυτών των αλλαγών.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο και η λειτουργία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εμπορικών σημάτων και λογοτύπων, άρθρων και ειδήσεων, περιγραφών υπηρεσιών αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας (ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά ή τρίτων).

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού αυτού ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων νόμων. Είναι δυνατή η προβολή, η ηλεκτρονική αντιγραφή, η λήψη και η εκτύπωση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση να μην τροποποιηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα ή άλλα στοιχεία ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά / τρίτων συνεργατών.

Τυχόν εμπορικά σήματα, ονόματα εταιριών, φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις επιστημονικού και μη περιεχομένου κλπ. που συνιστούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και τυχόν αναφορά στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας ή του δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (HYPERLINKS)

Το Blue Growth Piraeus δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων καθώς και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν, των οποίων οι σύνδεσμοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα είτε από τo Blue Growth Piraeus είτε από τρίτους και δεν εγγυάται την ορθότητα/ακρίβεια/επικαιροποίηση του περιεχόμενου τους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ EΥΘΥΝΗΣ

Λόγω της φύσεως των διαδικασιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το Blue Growth Piraeus δεν εγγυάται:

 • την αδιάλειπτη λειτουργία της ιστοσελίδας  και δε φέρει καμία ευθύνη για όποια διακοπή, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα αυτής.

 • την παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε σφάλματα.

 • την ακρίβεια, σαφήνεια, αξιοπιστία και επικαιρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για νόμιμους σκοπούς σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης έχει αποκλειστική ευθύνη για τα τεχνολογικά μέσα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στην ιστοσελίδα ενώ είναι υπεύθυνος για την προστασία του εξοπλισμού αυτού από ιούς, εξωτερικές απειλές/επιθέσεις, κακόβουλο λογισμικό κ.ά.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας και θα απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και δε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτήν ή σε τρίτους.

​GDPR

 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο Δήμος Πειραιά (blueoffice@piraeus.gov.gr).

Προσωπικά δεδομένα που θα δώσετε θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αξιολογηθεί η αίτηση συμμετοχής σας σε δράσεις και υπηρεσίες του Blue Growth Piraeus και θα τηρηθούν για διάστημα 6 μηνών από την ημέρα υποβολής τους.


Αποδέκτες των πληροφοριών αυτών θα είναι εργαζόμενοι και συμβεβλημένοι συνεργάτες της εταιρείας ΑΠΟΨΗ ΑΕ, του Πανεπιστημίου Πειραιώς  καθώς και προσωπικό του Δήμου Πειραιά.


Δικαιούστε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  καθώς και να περιορίσετε τόσο τα δεδομένα σας ή /και τους αποδέκτες, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση blueoffice@piraeus.gov.gr.


Δικαιούστε να ζητήσετε να διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας, να λάβετε αντίγραφο αυτών καθώς και να ζητήσετε διαγραφή αυτών αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση blueoffice@piraeus.gov.gr.


Το Blue Growth Piraeus θα σας απαντήσει εντός μηνός (30 ημερών) από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, το Blue Growth Piraeus θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.


Σε περίπτωση παράβασης των προσωπικών σας δεδομένων δικαιούστε να  προβείτε σε καταγγελία στην εποπτεύουσα Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (dpa.gr).

Με την υποβολή της αίτησης σας δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παράσχετε αφού ενημερωθήκατε πλήρως για τους όρους και τις προϋποθέσεις της επεξεργασίας τους, τον σκοπό, τους αποδέκτες, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας, το δικαίωμά ανάκλησης της συγκατάθεσής σας εν όλω ή εν μέρει, λήψης αντιγράφου αυτών, αλλά και αιτήματος διαγραφής, διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

bottom of page